RAL 4001 – Red Lilac

#6d3f5b

RGB: 109, 63, 91

CMYK: 0, 42, 17, 57

RAL 4002 – Red Violet

#922b3e

RGB: 146, 43, 62

CMYK: 0, 71, 58, 43

RAL 4003 – Heather Violet

#de4c8a

RGB: 222, 76, 138

CMYK: 0, 66, 38, 13

RAL 4004 – Claret Violet

#641c34

RGB: 100, 28, 52

CMYK: 0, 72, 48, 61

RAL 4005 – Blue Lilac

#6c4675

RGB: 108, 70, 117

CMYK: 8, 40, 0, 54

RAL 4006 – Traffic Purple

#a03472

RGB: 160, 52, 114

CMYK: 0, 68, 29, 37

RAL 4007 – Purple Violet

#4a192c

RGB: 74, 25, 44

CMYK: 0, 66, 41, 71

RAL 4008 – Signal Violet

#924e7d

RGB: 146, 78, 125

CMYK: 0, 47, 14, 43

RAL 4009 – Pastel Violet

#a18594

RGB: 161, 133, 148

CMYK: 0, 17, 8, 37

RAL 4010 – Telemagenta

#cf3476

RGB: 207, 52, 118

CMYK: 0, 75, 43, 19

RAL 4011 – Pearl Violet

#8673a1

RGB: 134, 115, 161

CMYK: 17, 29, 0, 37

RAL 4012 – Pearl Black Berry

#6c6874

RGB: 108, 104, 116

CMYK: 7, 10, 0, 55

22 B 17 – Pale Lavender

#c6c5cb

RGB: 198, 197, 203

CMYK: 2, 3, 0, 20

22 C 37 – Purple Heather

#7d7a9b

RGB: 125, 122, 155

CMYK: 19, 21, 0, 39

22 D 41 – Deep Lilac

#b0b2d4

RGB: 176, 178, 212

CMYK: 17, 16, 0, 17

22 D 45 – Spanish Violet

#5c5385

RGB: 92, 83, 133

CMYK: 31, 38, 0, 48

24 C 33 – Pale Lilac

#d1c2cd

RGB: 209, 194, 205

CMYK: 0, 7, 2, 18

24 C 39 – Emperor

#6a4f6e

RGB: 106, 79, 110

CMYK: 4, 28, 0, 57

24 E 53 – Purple

#895f8f

RGB: 137, 95, 143

CMYK: 4, 34, 0, 44

796 – Dark Violet

#6b4f74

RGB: 107, 79, 116

CMYK: 8, 32, 0, 55

797 – Light Violet

#ae9ebb

RGB: 174, 158, 187

CMYK: 7, 16, 0, 27